«

»

Aug
16

Swarnamala Stuti – Pandit Jasraj

Swarnamala Stuti Pandit Jasraj.

25 comments

No ping yet

 1. Samprasad Majumdar says:

  PARA-SHIVA, GIODHEAD SUPRE BLESS BLESS YOU, NOW AND EVER.
  .

 2. jenar karunakaran says:

  where can i get the picture at 8.27? can someone help me please?

 3. cameo747 says:

  google SANSKRIT DOT GDE once you reach that webpage click on sanskrit
  documents AFTER THAT CLICK ON SHIVA a new page with different Shive stotras
  will appear SCROLL DOWN AND AT THE END YOU WILL FIND THE WONDERFUL
  ‘SUVARNAMALA’ stotram hope that helps : ) ||OM HAR HAR MAHADEV||

 4. Chakdegirl says:

  awesome as usual

 5. 45Sunny54 says:

  कोटि कोटि धन्यवाद ||

 6. Chakdegirl says:

  I love that damru sound…..simply divine….

 7. devi795 says:

  Isha girIsha naresha paresha mahesha bileshaya bhUShaNa bho | sAmba
  sadAshiva shambho sha~Nkara sharaNam me tava charaNayugam || umayA divya
  suma~Ngala vigraha yAli~Ngita vAmA~Nga vibho | sAmba sadAshiva shambho
  sha~Nkara sharaNam me tava charaNayugam || UrI kuru mAmaGYamanAthaM dUrI
  kuru me duritaM bho |

 8. jaishivshanker says:

  Har Har Mahadev SUPERB!!!!!!!

 9. SatPurusha says:

  OM NAMAH SHIVAYA

 10. Sanjay Nandan says:

  please give the sanskrit text and lyrics

 11. dharmaraksha says:

  I’ve searched for them but no luck. If anyone has the transliteration &
  translation I’ll post them.

 12. Raj luthra says:

  om namah Shivaya.I love Shivam…

 13. ganitagya says:

  Ati sunder…keep it up!!

 14. akash5126 says:

  kya acha hosakta he isse maja agaya … har har mahadev
  …………..prabhu shankr g kirpa karo hum sab par

 15. safronfield says:

  Well there is a link on the net. Try this: .hindupedia (dot)
  com/en/Swarna_malya_stotram

 16. nasaini1 says:

  Isha girIsha naresha paresha mahesha bileshaya bhUShaNa bho | sAmba
  sadAshiva shambho sha~Nkara sharaNam me tava charaNayugam || umayA divya
  suma~Ngala vigraha yAli~Ngita vAmA~Nga vibho | sAmba sadAshiva shambho
  sha~Nkara sharaNam me tava charaNayugam || UrI kuru mAmaGYamanAthaM dUrI
  kuru me duritaM bho | sAmba sadAshiva shambho sha~Nkara sharaNam me tava
  charaNayugam ||

 17. Juhi Vaishnav says:

  hey……I do understand litttle bit sanskrit and particularly most part of
  this bhajan……..I’ll try to translate wenever I’ll find time.and send u.

 18. Cypher88888888 says:

  thank you…

 19. devi795 says:

  satyam GYAnamanantaM brahme tyetallaxaNa laxita bho | sAmba sadAshiva
  shambho sha~Nkara sharaNam me tava charaNayugam || hA.ahA.ahU.ahU mukha
  suragAyaka gItA padAna padya vibho | sAmba sadAshiva shambho sha~Nkara
  sharaNam me tava charaNayugam || || iti shrI sha~NkarAchArya kR^ita
  suvarNamAlAstutiH ||

 20. cameo747 says:

  many thanks for the stotram!

 21. Jaya M says:

  Bliss

 22. Juhi Vaishnav says:

  Anand aa gaya!!!!!!!!!!! kya energetic beats he damru ki!!!!!! uspe kya
  combination he pictures ka……….specially samudra manthan se nikalte
  hue vish ko pee rahe neelkanth prabhu ki chhavi ne abhibhut kar
  diya…….kitna mahan he vo chitrakar jiski rachna he ye…………..just
  no comparison……………….esa laga mano is bhajan ke strong
  vibrations.kampan……man ki taho ko kampit kar rahe he……mano man ki
  sari kalushittae in vibrations me nasht ho jayengi…………….

 23. Shivaji Ramos says:

  Excellent!

 24. devi795 says:

  @dharmaraksha Isha girIsha naresha paresha mahesha bileshaya bhUShaNa bho |
  sAmba sadAshiva shambho sha~Nkara sharaNam me tava charaNayugam || umayA
  divya suma~Ngala vigraha yAli~Ngita vAmA~Nga vibho | sAmba sadAshiva
  shambho sha~Nkara sharaNam me tava charaNayugam || UrI kuru mAmaGYamanAthaM
  dUrI kuru me duritaM bho |

 25. ShiVaYaShiVa says:

  Shamba Sadashiva shambo shankara charanam methava charana yugam
  Shamba Sadashiva shambo shankara charanam methava charana yugam
  Shamba Sadashiva shambo shankara charanam methava charana yugam
  Charanam methava charana yugam charanam methava charana yugam!!!

Leave a Reply

Easy AdSense by Unreal